Zprávy

5G: Zvýšené ozáření z příští generace mobilních komunikací?

5G: Zvýšené ozáření z příští generace mobilních komunikací?We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Záření mobilního telefonu dává více otázek než odpovědí

Příští generace mobilních komunikací 5G má být k dispozici v roce 2020. Nový standard umožňuje zcela nové technologie, pro které byla síť dříve příliš pomalá, včetně aut s vlastním pohonem, hlasově ovládaných asistentů a inteligentních chladniček, které automaticky objednávají jídlo. Představuje však expanze 5G také zdravotní rizika v důsledku zvýšené radiační expozice?

Federální úřad pro radiační ochranu (BfS) poskytuje informace o současném stavu vědeckých poznatků o sítích 5G ve vztahu ke zdraví. Jak uvádí Spolkový úřad, velká část znalostí, které již byly získány o možných zdravotních účincích elektromagnetických polí, platí i pro novou síť 5G. Používají se převážně frekvence, které se již dnes používají nebo které sousedí s takovými kmitočtovými pásmy.

Federální úřad je poměrně opatrný

"Podle současného stavu vědeckých znalostí BfS nepředpokládá žádné negativní účinky na zdraví, ale také vidí otevřené otázky," napsal Federální úřad ve sdělení o připravované síti 5G. Podle zjištění německého programu pro buněčný výzkum (DMF) neexistují žádné potvrzené důkazy o škodlivém účinku mobilního rádia na zdraví v rámci platných mezních hodnot pro mobilní rádiové vysílače a pokud jsou splněny požadavky kladené na mobilní telefony v rámci bezpečnosti výrobků.

Zdravotní riziko dosud nebylo zcela objasněno

Síť 5G může být rozšířena dalšími expanzními kroky s vyššími frekvenčními pásmy v milimetrových nebo centimetrových vlnových rozsazích. Podle BfS existuje v těchto oblastech jen málo výsledků výzkumu na téma zdraví. Jsou zde zapotřebí další studie. „K absorpci vysokofrekvenčních elektromagnetických polí dochází v rozsahu milimetrových nebo centimetrových vln velmi blízko povrchu těla,“ uvádí BfS. To by mohlo mít možné účinky na kůži a oči. Přímý účinek na vnitřní orgány se neočekává.

Rozšíření záření se zvýší

BfS vidí potenciální zdravotní riziko v takzvaných malých buňkách. Pro rozšíření sítí BfS očekává, že se takové buňky rychle zvětší. Tyto malé buňky jsou umístěny na místech s vysokou hustotou použití, aby bylo možné zaručit velké množství přenosu dat. Malé buňky mají nižší přenosový výkon, ale fungují hlavně v místech, kde je mnoho lidí. „Jak přesně to ovlivní rozsah, v jakém bude populace vystavena záření, zatím nelze odhadnout,“ uvedl BfS. Lze však předpokládat, že se rozsah možných expozic zvětší.

Dlouhodobé účinky současných sítí jsou stále neznámé

„Bez ohledu na 5G stále existuje vědecká nejistota ohledně možných dlouhodobých účinků intenzivního používání mobilního telefonu celkově,“ zdůrazňuje BfS. Technologie je stále příliš mladá na to, aby tyto problémy objasnila. Například dopad na rozvoj rakoviny lze určit až po 20 až 30 letech. Dopady na vývoj dětí nebyly dosud jednoznačně objasněny.

To by měli spotřebitelé věnovat pozornost

Podle BfS by ti, kdo mají zdravotní problémy, měli při výběru mobilního zařízení věnovat pozornost tzv. Hodnotě SAR. „Čím nižší je tato hodnota, tím méně záření je zařízení,“ vysvětluje BfS. Pro větší bezpečnost musí být smartphone uložen v dostatečné vzdálenosti od těla a pro volání musí být používáno hands-free zařízení nebo sluchátka. Hodnoty SAR různých chytrých telefonů lze zobrazit na webových stránkách BfS. (vb)

Informace autora a zdrojeVideo: Coronavirus a souvislost s 5G sítí (Srpen 2022).